VOS
vnitřní oznamovací systém

Vítejte ve VOS společnosti SETERM CB a.s. pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing). Vnitřní oznamovací systém Vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti SETERM CB a.s., o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná prostřednictvím VOS jsou projednávaná s maximální diskrétností a důvěrností. Prosíme Vás při podání oznámení o uvedení Vašeho skutečného jména. Anonymním oznámením se společnost zabývat nebude.

Příslušnou osobou ve společnosti SETERM CB a.s. je Lucie Šváchová, kontaktní údaje: oznamto@seterm.cz, tel. +420 602 147 104, +420 387 001 630., schránka umístěna ve společnosti SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice. Oznámení je také možné učinit osobně ve společnosti SETERM CB a.s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice.

Oznámení je možno rovněž učinit prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti.

Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů společnosti SETERM CB a.s., a to za účelem plnění povinností této společnosti na základě zákona o ochraně oznamovatelů po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Stejně tak budou zpracovány další osobní údaje, pokud to bude potřeba pro posouzení důvodnosti Vašeho oznámení nebo pro přijetí opatření na základě Vašeho oznámení.