Novinky

 

Společnost SETERM CB a.s. splnila povinnost whistleblowingu s odkazem na směrnice EU 2019/1937, v českém právním řádu pak zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

 

Whistleblowing se věnuje situacím, kdy oznamovatel upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, a nebude nijak postižen. Bližší podrobnosti o této možnosti jsou k dispozici na našich stránkách.

 

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání listinných akcií

 

Společnost SETERM CB a.s., tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) zveřejňuje, že jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti učinil dne 1. 11. 2017 rozhodnutí, kterým došlo k přeměně všech kmenových akcií Společnosti, tedy jednoho sta akcií vydaných jako listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, na zaknihované akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč.

Celý text

 

Kotlíková dotace, II. etapa

 

Od nás můžete očekávat
Poradíme vám, jak postupovat v případě, že si sami chcete podat žádost o dotaci.
Nabídneme vám, že za vás žádost na krajském úřadě podáme.
Zajistíme zpracování energetického posudku na vaši nemovitost.
Poradíme, jak je možné dosáhnout maximálních úspor a jaké zařízení je pro vás nejvhodnější
Pro podání žádosti o dotaci vám připravíme veškeré nezbytné materiály.
Jsme připraveni pro vás zajistit demontáž stávajícího kotle a jeho likvidaci
Provedeme montáž nového tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle, uvedeme je do provozu a seřídíme otopnou soustavu.

Tisková zpráva k II. etapě kotlíkové dotace ze března 2017.

Kotlíková dotace

 

Středisko tepelných čerpadel - kontakty

tel. +420 725 928 688
email: frantisek.dudak@seterm.cz