Facility management (správa nemovitostí)

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 

Provádění zákonných školení BOZP

Zákonná školení BOZP

Vedení a zpracování dokumentace BOZP

Vyhledávání, sledování a hodnocení rizik na pracovištích

Zpracování kategorizace prací dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví včetně vedení příslušné evidence

Provádění preventivních kontrol na pracovištích, navrhování preventivních opatření