Prováděné činnosti - O2 Czech Republic
a.s.

Pokládka kabelových rozvodů

Stavební úpravy budov

Technická správa budov

Servisní činnost

Elektromontážní práce, údržba plynových kotelen

Úklidová služba a údržba zeleně

Revizní činnosti (EZ, PZ, TZ, ZZ, PO)

Ochrana hmot. majetku a osob (PCO, FO, PVS)

Požární ochrana, ochrana životního prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost technických zařízení, krizové řízení