Prováděné činnosti - E.ON Česká repubika, a.s.

Výstavba distribučních soustav

Zeměměřičská činnost, dopravně mechanizační služby