Prováděné činnosti - Česká pojišťovna a.s.

Technická správa budov

Stavební úpravy budov

Servisní činnost

Údržba plynových kotelen

Požární ochrana

Revizní činnosti PO