Facility management (správa nemovitostí)

BTZ (bezpečnost technických zařízení)

Revize, inspekce, kontrolní a revizní zkoušky vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních a středotlakých kotlů

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen podle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.

Revize plynovodů a plynových spotřebičů, kontroly plynových zařízení podle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 Sb.

Školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení, nízkotlakých kotelen, tlakových nádob stabilních, jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů pohyblivých pracovních plošin

Elektronické zpracování dat.