Kompletní dodávka stavebních a distribučních soustav

Kompletní dodávky trafostanic

Našim zákazníkům nabízíme distribuční blokovou trafostanici 22/0,4 kV se jmenovitým výkonem 400 (630) kVA, s vnější obsluhou. Bližší informace najdete v kompletní nabídce.