Geodetické práce

Geodetické práce
 

Geodetické zaměření skutečného provedení staveb

Předměřování pro potřeby projektové dokumentace

Vytyčení staveb

Vektorizace katastrálních map

Zabezpečení tvorby geometrických plánů pro oddělení pozemků a pro věcná břemena

Tvorba dokumentace TE