Facility management (správa nemovitostí)

PO (požární ochrana)
 

Vedení a zpracování dokumentace PO dle zákona č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů

Provádění zákonných školení PO

Organizační řízení PO ve firmě zákazníka

Kontroly, opravy a periodické zkoušky hasicích přístrojů

Zkoušky a kontroly provozuschopnosti systémů EPS

Obměna a doplňování věcných prostředků požární ochrany (VPPO) apožárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Revizní činnosti VPPO a PBZ v rozsahu a cyklech stanovených zákonnými předpisy a normami

Kontrola provozuschopnosti požárních klapek

Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek

Provádění utěsňování požárních prostupů systémy HILTI a ITUMEX

Značení pracovišť požárně bezpečnostními značkami