Facility management (správa nemovitostí)

Facility management
 

Ochrana hmotného majetku a osob (PCO, FO, PVS)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Požární ochrana

Environmentální profil společnosti

Bezpečnost technických zařízení

Krizové řízení

Technická správa budov

Revizní činnosti (EZ, PZ, TZ, ZZ, PO)

Digitalizace, archivace a distribuce dat